Wat zijn coaching en counseling?

Het is van belang om coaching en counseling als twee verschillende methodes te zien. Ze vertonen overlap, maar zitten wel degelijk anders in elkaar. Counseling helpt om het zelf oplossend vermogen van de cliënt aan te spreken. Een counselor luistert goed naar de problemen, wensen en behoeften van een cliënt, om aan de hand daarvan na te gaan waar de kern ligt en hoe het mogelijk is om daar het hoofd aan te bieden. De counselor zal hier en daar aanwijzingen geven. Het is tevens echter een methode om er vooral voor te zorgen dat een cliënt een oplossing vindt die dicht bij de eigen identiteit staat. Een counselor kan mee naar binnen kijken, om op die manier zowel de gevoelens, gedachten als het gedrag te verkennen. En op basis daarvan voor een nieuwe balans te zorgen.

Coaching is er veel meer op gericht om een cliënt te helpen zich in een bepaalde richting te ontwikkelen. Over het algemeen stelt een cliënt een helder doel. De coach helpt om dat doel te bereiken door de juiste handvatten aan te reiken. De beide methoden vullen elkaar goed aan. Counseling kan helpen om het doel op het gebied van coaching helder en inzichtelijk te maken, waardoor de cliënt daar op een goede manier naartoe kan werken. Coaching is vaak gebaseerd op meer actiegerichte toepassingen, terwijl het bij counseling gaat om het vinden van de interne rust en antwoorden om een ontwikkeling mogelijk te maken.

Inhoudelijk over coaching/counseling

Coaching/counseling is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen in gedrag te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach jou als cliënt (ook wel coachee genoemd) gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van je zelfgekozen doelen. De coach en de coachee nemen beiden hun verantwoordelijkheid voor het proces. Je krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis en (eventueel) op de kennis van de coach. Op deze manier word je bekwamer in het bereiken van je eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.  

Coaching/counseling of therapie

Het verschil tussen coaching/counseling en therapie zit hem in de visie, de werkwijze en de doelen die worden behaald. Een coach begeleidt mensen op positieve wijze naar verandering. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsvraag vanuit de coachee, waar vervolgens doelen aan worden gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zakelijke capaciteiten en vaardigheden. Om die doelen te bereiken wordt onder andere gereflecteerd op het huidige kunnen van de coachee en worden er handvatten aangereikt om vooruit te gaan. Coaching is daarom ook praktischer en meer toekomstgericht dan therapie. Bij therapie ligt de focus immers op het verhelpen van psychische klachten en ziektebeelden.


Wanneer zet je coaching/counseling in? 

Wanneer je:
· jouw talenten, capaciteiten en vaardigheden wilt ontwikkelen
· scherper wilt krijgen wat je wilt met jouw carrière of andere grote levensvragen
· meer veerkracht, vertrouwen, waardering en voldoening wilt ervaren
· productiever en efficiënter wilt werken aan jouw doelen
· inzicht wilt krijgen in jouw eigen functioneren, jouw krachten en belemmeringen
· wilt focussen of gefocust wilt blijven op dat wat voor jou belangrijk is
· meer positieve emoties, geluk en balans wilt ervaren in jouw leven
· sneller resultaat wilt 

Coaching/counseling helpt je om werk en privé gerelateerde doelen te verwezenlijken en op deze wijze persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het stelt je in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven die je jouw leven lang kunt inzetten.

Coaching/counseling is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, maar kan ook ingezet worden als uitbreiding of ondersteuning van andere organisatie- en/of traininginitiatieven.


Top 20 redenen waarvoor je mij als coach kunt inzetten

1.     Op zoek naar een nieuwe uitdaging in leven/werk.
2.     Burn-out.
3.     Zelfvertrouwen, timemanagement, voor jezelf opkomen.
4.     Stress door dreigend ontslag.
5.     Moeite met focussen.
6.     Rijk willen worden van talenten.
7.     Leiderspositie, door duidelijker/assertiever communiceren.
8.     Verbeteren van inspiratie en motivatie.
9.     Je durft niet de leiding te nemen.
10.   Niet lekker in je vel zitten.
11.   Geen voldoening meer vinden in je huidige baan en niet weten wat je wel wilt.
12.   Quarterlifecrisis: net afgestudeerd of een aantal jaar aan het werk, wat wil ik?
13.   Psychische en lichamelijke klachten door stress.
14.   Je wilt meer uit jouw leven of werk te halen. Is dit alles?
15.   Meer keuze mogelijkheden ervaren.
16.   Gehinderd worden door angsten, fobieën.
17.   Allergieën.
18.   Stoppen met roken.
19.   Mentale blokkade(s).
20.   Zingeving van het leven.

Onderzoeksresultaten

Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat coaching sterke positieve effecten heeft. Zo heeft het op positieve wijze invloed op prestaties en vaardigheden, coping, welzijn, werkhouding en zelfregulatie. Betrouwbare studies toonden bewijs dat coaching invloed heeft op:
• Vermindering van psychische klachten als stress en burn-out.
• Toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk.
• Bevordering van vaardigheden en de effectiviteit van professionals. Bijvoorbeeld op gebied van studievaardigheden, het bereiken van doelen en effectief leiderschap.

Bron: Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2014).Geïnteresseerd geraakt?

Neem nu contact op voor het plannen van een vrijblijvend orientatiegesprek.


de kwantumsprong logo

Telefoon: 06 400 30 317

Mail: info@dekwantumsprong.euContactformulier


Copyrights © 2018